In which cases should you sign a written employment contract?

by Feb 4, 2020

  Трудовий договір – угода між роботодавцем і працівником, згідно з умовами якого працівник зобов’язується виконувати визначену цією угодою роботу, а роботодавець – виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
  Законодавством про працю передбачена можливість укладення з працівниками трудових договорів як у письмовій так і в усні формах.
  Додержання письмової форми є обов’язковим в таких випадках:

1. При організованому наборі працівників.

2. При укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я. На сьогоднішній день в Україні це територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3. При укладенні контракту;

4. У випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5. При укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6. При укладенні трудового договору з фізичною особою.Якщо роботодавцем є фізична особа – підприємець або просто фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг;

7. В інших випадках, передбачених законодавством України. Наприклад, для працівників релігійних організацій, громадян, які проходять альтернативну службу, осіб, які беруть участь у громадських роботах, які залучаються до роботи у фермерському господарстві.

To contact us

Questions? Consultation? Collaboration? We are always ready
consult and provide qualified assistance
for your business.

info@ac.in.ua

Odessa

9, Gogol st., Odesa, Ukraine

Kyiv

+38-044-221-45-51

73, Lomonosova, Kyiv, Ukraine

Join us on social network: