Указ о штрафных санкций за нарушение норм обращения наличности cкасовано

от Фев 4, 2020

20 червня 2019 року було прийнято Указ Президента України №418/2019, який скасовує Указ № 436 від 12 червня 1995 року «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Прийняття указу було ініційоване представниками українського бізнесу, які звернулися до Президента, прохаючи замінити застарілий на сьогодні Указ, який передбачав застосування штрафних санкцій у випадку, коли підприємець порушував норми обігу готівки. Скасування Указу було необхідним, аби зменшити адміністративний та регуляторний тиск на бізнес, покращити інвестиційний клімат та умови ведення бізнесу в Україні. Врешті, ці зусилля виявилися недаремними.

Для кращого сприйняття нововведення наводимо приклади штрафів, які були передбачені Указом № 436 за порушення норм обігу готівки:

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у  двократному  розмірі  сум  виявленої  понадлімітної  готівки за кожний день; 
  • за  неоприбуткування    (неповне    та/або    несвоєчасне) оприбуткування   у   касах   готівки  —  у  п’ятикратному  розмірі неоприбуткованої  суми;  
  • за витрачання готівки  з  виручки  від  реалізації  продукції (робіт,   послуг) та  інших  касових  надходжень  (крім  коштів, отриманих із кас  установ  банків)  на  виплати,  що  пов’язані  з оплатою  праці  (за  винятком  екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини,  одиноким  та  багатодітним  матерям,  на лікування в разі хвороби,   компенсацій   особам,   які    постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості —  в  розмірі  здійснених виплат; 
  • за перевищення  встановлених строків використання виданої під звіт готівки,  а також за видачу готівкових коштів  під  звіт  без повного звітування   щодо   раніше  виданих  коштів  —  у  розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум; 
  • за проведення готівкових розрахунків без подання  одержувачем коштів   платіжного   документа   (товарного  або  касового  чека, квитанції до прибуткового ордера,  іншого  письмового  документа), який  би  підтверджував  сплату  покупцем  готівкових коштів,  — у розмірі сплачених коштів; 
  • за використання одержаних в установі банку готівкових  коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки. 
  • за  невстановлення установами банків лімітів залишку готівки  в   касах  — у п’ятдесятикратному  розмірі  неоподатковуваного  мінімуму  доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

 

Свяжитесь с нами

Вопросы? Консультации? Сотрудничество? Мы всегда готовы
проконсультировать и оказать квалифицированную помощь
вашему бизнесу.

info@ac.in.ua

Одесса

г. Одесса, ул. Гоголя, 9

Киев

+38-044-221-45-51

г. Киев, ул. Ломоносова, 73

Присоединяйтесь к нам в соц.сетях