Зміняться господарські критерії поділу підприємств

| Лют 21, 2019

Як зазначено у пояснювальній записці, на сьогодні низкою законодавчих актів введено класифікації суб’єктів господарювання за критеріями, які відрізняються від критеріїв, запроваджених Господарським кодексом. Це може спричинити випадки, коли віднесення суб’єктів господарювання до різних категорій і груп здійснюватиметься за класифікацією та критеріями, які не відповідають цілям їх застосування. У зв’язку з цим Мінекономрозвитку й розроблено даний законопроект.

Які зміни передбачено?

Законопроектом запропоновано внести зміни до частини третьої статті 55 ГКУ, якими чітко визначити критерії віднесення суб’єктів господарювання до різних категорій і груп для кожної з таких цілей:

  • державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні;
  • бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
    застосування Податкового кодексу України;
  • застосування Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;
  • захисту економічної конкуренції;
    здійснення статистичного обліку.

Зокрема, конкретизується, що суб’єктами середнього підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Якщо суб’єкт господарювання однієї з категорій за показником річного доходу протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, то його віднесення до відповідної категорії суб’єктів господарювання здійснюватиметься за показником річного доходу.
.

To contact us

Questions? Consultation? Collaboration? We are always ready
consult and provide qualified assistance
for your business.

info@ac.in.ua

+38-048-702-80-78

+38-048-737-61-49

+38-094-955-10-78

15, Geroyiv Krut, Odessa, Ukraine

Join us on social network: